Moris_148x200_print

My wife’s name is Morris

By anahitdesign, May 5, 2016

Նարեկ Դուրյանը ներկայացնում է նոր կատակերգություն Իմ կնոջ անունն է Մորիս Հեղինակ` Ռաֆֆի Շարտ

Հասցե` Հովհանես Թումանյանի անվան Պետական Տիկնիկային Թատրոն

Poster

Moris_148x200_zebra

Moris

Narek-Duryan

It's only fair to share...Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *